Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Modelovanie elektrických obvodov
Autor: Ing. Peter Skokan
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Vanko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie elektrických obvodov
Abstrakt:Účelom diplomovej práce je vytvorenie univerzálneho programu na modelovanie elektrických RLC obvodov rôznej kombinácii zapojenia prvkov R, L, C, ako aj sériové zapojenia serivačného RC článku a Integračného RL článku. RLC obvod je názov pre obvody, ktoré sú pripojené k zdroju striedavého napätia a ktoré sú obecne tvorené rezistorom s odporom R, ideálnou cievkou s indukčnosťou L a ideálnym kondenzátorom s kapacitou C. Program sme vytvorili v programe MATLAB pomocou GUI (graphical user interface). Vo vlastnej práci sa venujeme popisu programu a demonštrácií funkčnosti na troch základných zapojeniach porovnaním výsledkov z vytvoreného programu v MATLAB GUI a matematickým výpočtom. Daný program je taktiež možné použiť ako výučbovú pomôcku pri problematike RLC obvodov.
Kľúčové slová:Program MATLAB, RLC obvody , GUI

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene