Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadenie technologického zariadenia modulárnym portálom TIA
Autor: Ing. Peter Lovász
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie technologického zariadenia modulárnym portálom TIA
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca bola zameraná na vypracovanie programového vybavenia, ktorým bol riadený proces chladenia miestností generátorových vypínačov v Jaslovských Bohuniciach. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť programové vybavenie a následná implementácia zariadenia do praxe pri regulácii chladenia miestností generátorových vypínačov v Jaslovských Bohuniciach. Návrh samotného programu a dvôvod zmeny vychádzal z vytvorenia nového požiarneho úseku na protiľahlých stenách inštalovaných požiarnych stenových uzáverov, ktoré zabezpečujú prirodzené vetranie miestnosti. Vplyvom nedostatočného odvodu tepla dochádzalo k nadmernému nárastu vnútornej teploty v miestnosti a spätne k nedovolenému ohrievaniu zapuzdrených vodičov. Na samotnú spätnú signalizáciu celého procesu chladenia miestností sme aplikovali vizualizačné prostredie s programom SIMATIC WinCC TIA Portal, ktorý zabezpečil spoľahlivé riadenie pomocou dotykového riadiaceho systému KTP600 Basic Mono.
Kľúčové slová:programovatelný logický automat ( PLC ), programovanie SIMATIC WinCC TIA Portal, riadiace systémy v automatizácii

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene