Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Regulácia výkonu verejného osvetlenia
Autor: Ing. Dávid Trandžík
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Regulácia výkonu verejného osvetlenia
Abstrakt:Práca sa zaoberá analýzou možností riadenia výkonu verejného osvetlenia, ktorú zabezpečujú jednotlivé riadiace prvky podľa typu použitej regulácie. Analýza bola zameraná na amplitúdovú zmenu riadiaceho prúdu vysokotlakovej výbojky pomocou paralelného radenia tlmiviek. Hlavným cieľom práce bolo priblížiť jednotlivé schémy zapojenia svetelných zdrojov používaných pre svietidlá v pouličnom osvetľovaní a teoretický popis riadiacich prvkov. V práci boli charakterizované jednotlivé aspekty použiteľnosti jednotlivých zapojení regulátorov svetelných zdrojov. Vybratá amplitúdová metóda vyniká nad ostatnými v obvodovej nenáročnosti, uľahčuje výrobu predradných prístrojov a je použiteľná v širokom rozsahu príkonov výbojových svetelných zdrojov. Na overenie vlastností sme zostrojili prípravok, na ktorom sme nastavovali a pozorovali jednotlivé prevádzkové stavy. Prípravok tvoril štandardné zapojenie vysokotlakovej sodíkovej výbojky, pričom štandardná tlmivka bola nahradená dvomi menšími a doplnená o spínací prvok. Z meraní sme zistili vhodnosť tejto metódy pre osvetľovanie s nízkou požiadavkou na kvalitu osvetlenia tým ovplyvnené rozoznávanie farieb. Výsledky meraní sú uvedené v práci. Významom práce bolo preveriť prevádzkové vlastnosti sodíkovej vysokotlakovej výbojky pri nenominálnych podmienkach --stmievaní.
Klíčová slova:výbojka, tlmivka, transduktor, triak, fázová regulácia, amplitúdová regulácia, svetelný tok, led, stroboskopický efekt

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně