Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Regulácia výkonu verejného osvetlenia
Autor: Ing. Dávid Trandžík
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Regulácia výkonu verejného osvetlenia
Abstrakt:Práca sa zaoberá analýzou možností riadenia výkonu verejného osvetlenia, ktorú zabezpečujú jednotlivé riadiace prvky podľa typu použitej regulácie. Analýza bola zameraná na amplitúdovú zmenu riadiaceho prúdu vysokotlakovej výbojky pomocou paralelného radenia tlmiviek. Hlavným cieľom práce bolo priblížiť jednotlivé schémy zapojenia svetelných zdrojov používaných pre svietidlá v pouličnom osvetľovaní a teoretický popis riadiacich prvkov. V práci boli charakterizované jednotlivé aspekty použiteľnosti jednotlivých zapojení regulátorov svetelných zdrojov. Vybratá amplitúdová metóda vyniká nad ostatnými v obvodovej nenáročnosti, uľahčuje výrobu predradných prístrojov a je použiteľná v širokom rozsahu príkonov výbojových svetelných zdrojov. Na overenie vlastností sme zostrojili prípravok, na ktorom sme nastavovali a pozorovali jednotlivé prevádzkové stavy. Prípravok tvoril štandardné zapojenie vysokotlakovej sodíkovej výbojky, pričom štandardná tlmivka bola nahradená dvomi menšími a doplnená o spínací prvok. Z meraní sme zistili vhodnosť tejto metódy pre osvetľovanie s nízkou požiadavkou na kvalitu osvetlenia tým ovplyvnené rozoznávanie farieb. Výsledky meraní sú uvedené v práci. Významom práce bolo preveriť prevádzkové vlastnosti sodíkovej vysokotlakovej výbojky pri nenominálnych podmienkach --stmievaní.
Kľúčové slová:výbojka, tlmivka, transduktor, triak, fázová regulácia, amplitúdová regulácia, svetelný tok, led, stroboskopický efekt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene