Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie PLC regulátora pri sušení obilnín
Autor: Ing. Matúš Šrank
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Richard Šrank
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie PLC regulátora pri sušení obilnín
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na možnosti riadenia technologického procesu sušenia zrna. Najpoužívanejší prvok v riadiacich procesoch je PLC a v súčasnosti aj mikropočítač. V práci sa zaoberáme teoretickým rozborom PLC a mikrokontroléra , spôsobmi jeho programovania a využitia. Vlastná práca, pre ktorú sme sa rozhodli, je riadenie teploty v sušiarni obilných zŕn s dopravníkom balíkovej slamy. Toto riadenie pozostáva zo snímania teploty a vykonania zmien, na základe tejto teploty. Navrhnuté sú dve verzie programov. Prvá verzia je riadená mikrokontrolérom a ovládanie je realizované aplikáciou, ktorá celý proces vizualizuje. Druhá verzia je zameraná na presnú reguláciu teploty v kotly na slamu pomocou PID regulátora. Táto verzia je určená pre PLC Simatic S7-200. Snímače pomocou PLC zapínajú a vypínajú ventilátory, ktorými sa reguluje celý systém. Funkčnosť systému je overená na teplotnej komore, kde je ako zdroj tepla použitá žiarovka.
Kľúčové slová:PLC, program, automatizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene