Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
Výuka
     
     
     
     Orgány     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vplyv koeficientov PID regulátora na prechodovú charakteristiku
Autor:
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:
Ing. Mário Borčin
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Vplyv koeficientov PID regulátora na prechodovú charakteristiku
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na zistenie vplyvu parametrov PID regulátora na prechodovú charakteristiku regulačného obvodu. V úvodnej časti diplomovej práce rozoberáme pojmy a problematiku z oblasti automatizácie a teórie automatického riadenia. V štvrtej kapitole sú uvedené príklady k jednotlivým metódam syntézy regulátora. PID regulátor sme nastavovali rôznymi metódami. Väčšinou sa jednalo metódy nastavenia regulátora z prechodovej charakteristiky regulovanej sústavy. Pre regulovanú sústavu tretieho rádu sme vytvorili funkcie, ktoré určia parametre PID regulátora a zobrazia prechodové charakteristiky regulačného obvodu v programe Matlab. Kvalitu regulácie vyhodnocujeme na základe kritérií v časovej oblasti a integrálneho kritéria absolútnej regulačnej plochy.
Klíčová slova:
PID regulátor, parametre regulátora, Matlab

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně