Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv koeficientov PID regulátora na prechodovú charakteristiku
Autor: Ing. David Sárka
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Mário Borčin
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv koeficientov PID regulátora na prechodovú charakteristiku
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na zistenie vplyvu parametrov PID regulátora na prechodovú charakteristiku regulačného obvodu. V úvodnej časti diplomovej práce rozoberáme pojmy a problematiku z oblasti automatizácie a teórie automatického riadenia. V štvrtej kapitole sú uvedené príklady k jednotlivým metódam syntézy regulátora. PID regulátor sme nastavovali rôznymi metódami. Väčšinou sa jednalo metódy nastavenia regulátora z prechodovej charakteristiky regulovanej sústavy. Pre regulovanú sústavu tretieho rádu sme vytvorili funkcie, ktoré určia parametre PID regulátora a zobrazia prechodové charakteristiky regulačného obvodu v programe Matlab. Kvalitu regulácie vyhodnocujeme na základe kritérií v časovej oblasti a integrálneho kritéria absolútnej regulačnej plochy.
Kľúčové slová:PID regulátor, parametre regulátora, Matlab

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene