Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Meranie výšky hladiny pomocou PLC systému
Autor: Ing. Marek Barát
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Meranie výšky hladiny pomocou PLC systému
Abstrakt:Dôležitou časťou priemyselných aplikácií je meranie, čo znamená získavanie informácií o procese. Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami spojitého merania výšky hladiny pomocou PLC regulátora. Na základe teoretických poznatkov o používaných druhoch snímačov sme si pre účely práce vybrali najvhodnejší snímač, ktorý je možné využiť v rôznych odvetviach priemyslu. Po naštudovaní teoretickej časti sme pre účel overenia funkčnosti systému vytvorili jednoduchý riadiaci program. Zmenou tohto riadiaceho programu a snímača je možné navrhnutý systém merania výšky hladiny jednoducho prispôsobiť pre konkrétnu aplikáciu v praxi. Vďaka vybranému snímaču by navrhovaný systém bolo v praxi možné použiť pre spojité meranie výšky hladiny kvapalných alebo sypkých látok.
Kľúčové slová:PLC, snímač, výška hladiny, spojité meranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene