Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Sledovanie stability pôdy
Autor: Ing. Juraj Varsányi
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Sledovanie stability pôdy
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť prehľad geotechnických postupov a metód, ktoré sa využívajú pri určovaní vlastností pôdy, týkajúcich sa predovšetkým jej stability, súvisiacej najmä s jej využitím na stavebné účely.Práca je zameraná najmä na terénne skúšky, vzhľadom k tomu, že väčšina geotechnických meraní sa vykonáva v teréne a výsledky týchto skúšok majú najväčší vplyv na určenie samostatnej stability pôdy. Veľká pozornosť je venovaná meracej technike, ktorá sa využíva pri terénnych skúškach. Ako sú napríklad penetrometre, dilatometre, presiometre alebo zariadenia na meranie deformácií. Teoretické poznatky sú v práci dopĺňané príkladmi skutočne vykonaných skúšok a metodickými postupmi pre určovanie výsledkov skúšok ako napríklad zisťovanie sadnutia stavby na základe dilatometrických skúšok.
Klíčová slova:geotechnika, geotechnické inžinierstvo, pôda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně