Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Sledovanie stability pôdy
Autor: Ing. Juraj Varsányi
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sledovanie stability pôdy
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť prehľad geotechnických postupov a metód, ktoré sa využívajú pri určovaní vlastností pôdy, týkajúcich sa predovšetkým jej stability, súvisiacej najmä s jej využitím na stavebné účely.Práca je zameraná najmä na terénne skúšky, vzhľadom k tomu, že väčšina geotechnických meraní sa vykonáva v teréne a výsledky týchto skúšok majú najväčší vplyv na určenie samostatnej stability pôdy. Veľká pozornosť je venovaná meracej technike, ktorá sa využíva pri terénnych skúškach. Ako sú napríklad penetrometre, dilatometre, presiometre alebo zariadenia na meranie deformácií. Teoretické poznatky sú v práci dopĺňané príkladmi skutočne vykonaných skúšok a metodickými postupmi pre určovanie výsledkov skúšok ako napríklad zisťovanie sadnutia stavby na základe dilatometrických skúšok.
Kľúčové slová:geotechnika, geotechnické inžinierstvo, pôda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene