Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza zobrazovacích zariadení
Autor: Ing. Juraj Fialka
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza zobrazovacích zariadení
Abstrakt:Bakalárska práca je o zobrazovacích zariadeniach a technológiách v oblasti grafického zobrazovania. V práci sú vysvetlené princípy fungovania jednotlivých technológií, funkcie niektorých zobrazovacích jednotiek, teda displejov, ktoré sú výstupným zobrazovacím zariadením počítačov, tabletov, telefónov, hodiniek. Monitor je zariadenie, ktoré pôvodne slúžilo na zobrazovanie grafických a textových informácií. Monitor na rozdiel od TV obrazovky nie je vybavený vysokofrekvenčným prijímačom. Signál je do zobrazovacích zariadení prenášaný buď analógovým signálom (CRT monitory) alebo digitálnym signálom, čo už v dnešnej dobe môžeme nájsť pri všetkých ostatných druhoch zobrazovacích zariadení. Terajší trh zobrazovacích zariadení je preplnený rôznymi druhmi a vyhotoveniami monitorov, ktoré sa líšia technológiou zobrazovania, veľkosťou uhlopriečky, zobrazovaním farieb, pozorovacími uhlami a inými parametrami. V práci som sa nimi zaoberal postupne od historicky najstarších až k súčasným zariadeniam. Na začiatku je rozobratý historický vývoj zobrazovacích technológií, v ďalšej časti práce je analyzovaný CRT monitorom. Zistil som dôvody ich vytlačenia z trhu novšími technológiami ako napríklad LCD a podrobne som uviedol ich princíp. Ďalej boli opísané a vysvetlené plazmové displeje, postupne som sa dostal až k najnovším OLED displejom a héliodisplejom. Pri každom type displeja boli uvedené ich princípy zobrazovania, výhody, nevýhody a graficky bolo ukázané fungovanie pre lepšie pochopenie.
Klíčová slova:displej, monitor, obrazovka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně