Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza zobrazovacích zariadení
Autor: Ing. Juraj Fialka
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Stanislav Paulovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza zobrazovacích zariadení
Abstrakt:Bakalárska práca je o zobrazovacích zariadeniach a technológiách v oblasti grafického zobrazovania. V práci sú vysvetlené princípy fungovania jednotlivých technológií, funkcie niektorých zobrazovacích jednotiek, teda displejov, ktoré sú výstupným zobrazovacím zariadením počítačov, tabletov, telefónov, hodiniek. Monitor je zariadenie, ktoré pôvodne slúžilo na zobrazovanie grafických a textových informácií. Monitor na rozdiel od TV obrazovky nie je vybavený vysokofrekvenčným prijímačom. Signál je do zobrazovacích zariadení prenášaný buď analógovým signálom (CRT monitory) alebo digitálnym signálom, čo už v dnešnej dobe môžeme nájsť pri všetkých ostatných druhoch zobrazovacích zariadení. Terajší trh zobrazovacích zariadení je preplnený rôznymi druhmi a vyhotoveniami monitorov, ktoré sa líšia technológiou zobrazovania, veľkosťou uhlopriečky, zobrazovaním farieb, pozorovacími uhlami a inými parametrami. V práci som sa nimi zaoberal postupne od historicky najstarších až k súčasným zariadeniam. Na začiatku je rozobratý historický vývoj zobrazovacích technológií, v ďalšej časti práce je analyzovaný CRT monitorom. Zistil som dôvody ich vytlačenia z trhu novšími technológiami ako napríklad LCD a podrobne som uviedol ich princíp. Ďalej boli opísané a vysvetlené plazmové displeje, postupne som sa dostal až k najnovším OLED displejom a héliodisplejom. Pri každom type displeja boli uvedené ich princípy zobrazovania, výhody, nevýhody a graficky bolo ukázané fungovanie pre lepšie pochopenie.
Kľúčové slová:displej, monitor, obrazovka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene