Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie časových prvkov v automatickom ovládaní
Autor: Ing. Peter Paulinyi
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie časových prvkov v automatickom ovládaní
Abstrakt:Bakalárska práca rieši problematiku využitia časových prvkov v automatickom ovládaní. Cieľom tejto práce bolo spracovať literárnu rešerš a navrhnúť jednoduchý ovládací obvod pomocou časových relé. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti -- teoretickú a praktickú. V teoretickej časti práce sa rieši využitie modernej automatizácie a klasickej elektroinštalácie v domácnostiach. Popisuje možnosti integrácie ďalších prvkov do jednotlivých systémov a popisuje funkčnosť simulačného programu FESTO FluidSim na tvorbu riadkových schém. V praktickej časti práce sa rieši vytvorenie riadkovej schémy automatického ovládania svetelnej signalizácie a následné odsimulovanie správnej funkčnosti pomocou simulačného programu FESTO FluidSim.
Kľúčové slová:moderná automatizácia, klasická elektroinštalácia, časové relé, simulačný program FESTO FluidSim

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene