Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Innovation of blower control
Written by (author): Bc. Lukáš Lenner
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovácia riadenia frézy
Summary:Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámenie sa so základnými teóriami PLC systémov a pochopenie pracovných činností frézky s revolverovou hlavou FCR 50. Frézka je ovládaná zastaraným riadiacim systémom, ktorý je veľmi poruchový. Práca na stroji vyžaduje dlhšie pracovné prestoje. Ďalším cieľom bakalárskej práce je návrh vhodného PLC systému pre spoľahlivé jednoduchšie a rýchlejšie ovládanie frézky. V prvej časti bakalárskej práce s názvom Súčasný stav riešenej problematiky sa budem venovať základnému popisu PLC systémov a zariadení. Popíšem ako vznikli, ako pracujú a na čo sa používajú. V druhej časti popíšem cieľ bakalárskej práce. V tretej časti popíšem metodiku práce, ktorá bude zahŕňať požiadavky na riešené úlohy, postup a použité programy a zariadenia. V štvrtej časti s názvom Výsledky práce podrobne popíšem súčasný stav riadenia frézky FCR 50 NC a návrh nového riadenia za pomoci PLC zariadenia. V závere celú prácu zhodnotím.
Key words:programovateľné automaty, PLC, fréza, moduly

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited