Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Inovácia riadenia frézy
Autor: Bc. Lukáš Lenner
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Inovácia riadenia frézy
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámenie sa so základnými teóriami PLC systémov a pochopenie pracovných činností frézky s revolverovou hlavou FCR 50. Frézka je ovládaná zastaraným riadiacim systémom, ktorý je veľmi poruchový. Práca na stroji vyžaduje dlhšie pracovné prestoje. Ďalším cieľom bakalárskej práce je návrh vhodného PLC systému pre spoľahlivé jednoduchšie a rýchlejšie ovládanie frézky. V prvej časti bakalárskej práce s názvom Súčasný stav riešenej problematiky sa budem venovať základnému popisu PLC systémov a zariadení. Popíšem ako vznikli, ako pracujú a na čo sa používajú. V druhej časti popíšem cieľ bakalárskej práce. V tretej časti popíšem metodiku práce, ktorá bude zahŕňať požiadavky na riešené úlohy, postup a použité programy a zariadenia. V štvrtej časti s názvom Výsledky práce podrobne popíšem súčasný stav riadenia frézky FCR 50 NC a návrh nového riadenia za pomoci PLC zariadenia. V závere celú prácu zhodnotím.
Klíčová slova:programovateľné automaty, PLC, fréza, moduly

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně