Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Inovácia riadenia frézy
Autor: Bc. Lukáš Lenner
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inovácia riadenia frézy
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámenie sa so základnými teóriami PLC systémov a pochopenie pracovných činností frézky s revolverovou hlavou FCR 50. Frézka je ovládaná zastaraným riadiacim systémom, ktorý je veľmi poruchový. Práca na stroji vyžaduje dlhšie pracovné prestoje. Ďalším cieľom bakalárskej práce je návrh vhodného PLC systému pre spoľahlivé jednoduchšie a rýchlejšie ovládanie frézky. V prvej časti bakalárskej práce s názvom Súčasný stav riešenej problematiky sa budem venovať základnému popisu PLC systémov a zariadení. Popíšem ako vznikli, ako pracujú a na čo sa používajú. V druhej časti popíšem cieľ bakalárskej práce. V tretej časti popíšem metodiku práce, ktorá bude zahŕňať požiadavky na riešené úlohy, postup a použité programy a zariadenia. V štvrtej časti s názvom Výsledky práce podrobne popíšem súčasný stav riadenia frézky FCR 50 NC a návrh nového riadenia za pomoci PLC zariadenia. V závere celú prácu zhodnotím.
Kľúčové slová:programovateľné automaty, PLC, fréza, moduly

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene