Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Temperature regulation by using PLC regulator
Written by (author): Ing. Marek Barát
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Regulácia teploty využitím PLC regulátora
Summary:Dôležitou časťou priemyselných aplikácii je meranie a regulácia rôznych fyzikálnych veličín. Diplomová práca sa zaoberá možnosťami spojitého merania teploty a jej regulácie pomocou PLC regulátora. V diplomovej práci je uvedený popis a princíp činnosti PLC regulátorov, popis jednotlivých snímačov teploty a základy teórie regulačných obvodov. Po naštudovaní teoretickej časti práce sme vytvorili jednoduchý model pre simuláciu regulácie teploty. Vytvorili sme riadiaci program pre PLC regulátor Simatic S7-200. Riadiaci program bol vytvorený pre konkrétny technologický proces. Zmenou parametrou a štruktúry riadiaceho programu by bolo možné navrhnutý systém regulácie teploty využiť v rôznych oblastiach priemyslu. Pri návrhu riadiaceho programu sme využili rôzne ďalšie funkcie PLC regulátora.Vďaka širokej ponuke vstavaných funkcií PLC regulátora je možné jeho rozsiahle uplatnenie pri automatizácii rôznych technologických procesov.
Key words:regulácia, PLC systém, teplota, spojité meranie , snímač , STEP7

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited