Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Regulácia teploty využitím PLC regulátora
Autor: Ing. Marek Barát
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Regulácia teploty využitím PLC regulátora
Abstrakt:Dôležitou časťou priemyselných aplikácii je meranie a regulácia rôznych fyzikálnych veličín. Diplomová práca sa zaoberá možnosťami spojitého merania teploty a jej regulácie pomocou PLC regulátora. V diplomovej práci je uvedený popis a princíp činnosti PLC regulátorov, popis jednotlivých snímačov teploty a základy teórie regulačných obvodov. Po naštudovaní teoretickej časti práce sme vytvorili jednoduchý model pre simuláciu regulácie teploty. Vytvorili sme riadiaci program pre PLC regulátor Simatic S7-200. Riadiaci program bol vytvorený pre konkrétny technologický proces. Zmenou parametrou a štruktúry riadiaceho programu by bolo možné navrhnutý systém regulácie teploty využiť v rôznych oblastiach priemyslu. Pri návrhu riadiaceho programu sme využili rôzne ďalšie funkcie PLC regulátora.Vďaka širokej ponuke vstavaných funkcií PLC regulátora je možné jeho rozsiahle uplatnenie pri automatizácii rôznych technologických procesov.
Kľúčové slová:regulácia, PLC systém, teplota, spojité meranie , snímač , STEP7

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene