Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie nastavovacích metód PID regulátora
Autor: Ing. Roman Rybár
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Vlastimil Malý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie nastavovacích metód PID regulátora
Abstrakt:Diplomová práca sa zameriava na rozbor metód pre nastavovanie parametrov PID regulátora a ich vzájomné porovnanie z hľadiska kvality regulácie. V prvej časti práce teoreticky rozoberáme reguláciu všeobecne, druhy regulátorov a metódy ich nastavenia. V praktickej časti jednotlivé tieto metódy aplikujeme najprv matematickým výpočtom parametrov PID regulátora pre každú metódu a následne aj v programe Matlab, kde si pre každú metódu vytvoríme príslušnú funkciu, ktorá nám po vyvolaní vypočíta koeficienty PID regulátora a zobrazí prechodovú charakteristiku regulačného obvodu. Vzájomné porovnanie nastavovacích metód realizujeme na základe kvality regulácie v prechodových stavoch pomocou kritérií v časovej oblasti a integrálneho kritéria absolútnej regulačnej plochy.
Kľúčové slová:PID regulátor, Matlab, metódy nastavovanie koeficientov, regulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene