Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie metódy HACCP vo vybranej organizácii
Autor: Ing. Peter Záhorec
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie metódy HACCP vo vybranej organizácii
Abstrakt:Predkladaná záverečná práca nesie názov "Využitie metódy HACCP vo vybranej organizácii." Cieľ práce sa zameriava na využitie metódy HACCP v reštaurácii Mc Donald 's v Nitre. Práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú. Teoretická časť zahŕňa definície pojmov HACCP, plánovanie metódy, realizácia a zavádzanie HACCP do vybranej organizácie, kontrola kritických bodov. Praktická časť je rozdelená do troch úrovní zisťovania kritických bodov HACCP, na Shift 1, Shift 2 a Shift 3. Vykonaním merania sme zistili, že na všetkých úrovniach zisťovania sú splnené štandardy kladené na hygienické požiadavky.
Kľúčové slová:metóda, kontrola kritických bodov, HACCP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene