Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Nízkotlaková výbojka a jej predradníky
Autor: Ing. Dávid Trandžík
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nízkotlaková výbojka a jej predradníky
Abstrakt:Práca sa zaoberá metodikou výpočtu jednotlivých predradných prístrojov pre nízkotlakovú sodíkovú výbojku, pri rôznych formách vstupného napätia. Cieľom návrhu jednotlivých zapojení bolo optimalizovať pracovný prúd výbojky na požadovanú hodnotu. Všetky zapojenia pri svojej činnosti používali sieťové napätie, ktoré bolo v dvoch zapojeniach upravené usmernením. Pri spínanom zdroji okrem usmernenia využívame aj spínacie tranzistory, ktoré vytvárajú obdĺžnikový priebeh napätia vyššej frekvencie ako je vstupná frekvencia siete. Takto riešený zdroj napätia má vysokú účinnosť a svetelný tok výbojky nevykazuje stroboskopický efekt. Dôvodom vykonania práce bolo ozrejmiť metodiku výpočtu jednotlivých zapojení a najmä spínaného zdroja ako predradníka pre nízkotlakovú výbojku. Jednotlivé výpočty sme overovali na praktických zapojeniach pri rovnakom svetelnom zdroji
Klíčová slova:Predradník, Tlmivka, Spínaný zdroj, Výbojka, Kondenzátor, Feritové jadro

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně