Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nízkotlaková výbojka a jej predradníky
Autor: Ing. Dávid Trandžík
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nízkotlaková výbojka a jej predradníky
Abstrakt:Práca sa zaoberá metodikou výpočtu jednotlivých predradných prístrojov pre nízkotlakovú sodíkovú výbojku, pri rôznych formách vstupného napätia. Cieľom návrhu jednotlivých zapojení bolo optimalizovať pracovný prúd výbojky na požadovanú hodnotu. Všetky zapojenia pri svojej činnosti používali sieťové napätie, ktoré bolo v dvoch zapojeniach upravené usmernením. Pri spínanom zdroji okrem usmernenia využívame aj spínacie tranzistory, ktoré vytvárajú obdĺžnikový priebeh napätia vyššej frekvencie ako je vstupná frekvencia siete. Takto riešený zdroj napätia má vysokú účinnosť a svetelný tok výbojky nevykazuje stroboskopický efekt. Dôvodom vykonania práce bolo ozrejmiť metodiku výpočtu jednotlivých zapojení a najmä spínaného zdroja ako predradníka pre nízkotlakovú výbojku. Jednotlivé výpočty sme overovali na praktických zapojeniach pri rovnakom svetelnom zdroji
Kľúčové slová:Predradník, Tlmivka, Spínaný zdroj, Výbojka, Kondenzátor, Feritové jadro

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene