Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza elektronických zabezpečovacích systémov
Autor: Ing. Mário Vizsgyák
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza elektronických zabezpečovacích systémov
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá technickou a ekonomickou analýzou elektronických zabezpečovacích systémov v rámci vnútornej zóny. V prvej časti práce sú definované špecifikácie v rámci zóny najfrekventovanejšie využívaných prvkov elektronických zabezpečovacích systémov. Sú definované ústredne, prvky pre ovládanie, signalizáciu a detekciu s aktuálnymi funkciami a vylepšeniami. Druhá časť práce je zameraná na realizáciu elektronického zabezpečovacieho systému vo vybranom objekte. V tejto časti je popis modelu rodinného domu, popis technickej realizácie návrhu, špecifikácie v návrhu využitých prvkov a ekonomická analýza navrhnutého elektronického zabezpečovacieho systému.
Kľúčové slová:elektronické zabezpečovacie systémy, alarmy, model, ústredňa, siréna, detektor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene