Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Principle of controlling CNC machine with ATMEL microchip
Written by (author): Miroslav Černi
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh ovládania CNC stroja mikročipom ATMEL
Summary:Na začiatku tejto práce je opísaná konštrukcia CNC strojov, ako aj vysvetlenie princípov na základe ktorých tieto stroje fungujú. Taktiež je opísana konštrukcia troch nosných osí ako aj grafické znázornenie celej zostavenej konštrukcie. Cieľ práce je opísaný v druhej časti a v tretej časti ako metodika práce je opísaná funkčnosť použitých krokových motorov a riadiaca sústava. Riadenie je uskutočnené s Arduino mikrokontrolérom, na ktorý bol uploadovaný vysovykonný CNC kontrolér otvoreného kódu, zostrojený v C programovacom jazyku. Štvrtá časť obsahuje implementáciu software-ov otvoreneh na nastavenie komunikačných parametrov a štartovanie riadiacého programu CNC ako samotné riešenie úlohy. Stroj je schopný kresliť výkresy pomocou ceruzky pripevnenéj na Z osi, a v budúcnosti bude možné implementaciou mini-vŕtačky vytvárať 3D tvary frézovaním, alebo gravírovaním, čo je zvlášť užitočné pri výrobe plošných spojov.
Key words:CNC, Arduino, ovládanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited