Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Programový ekvalizér s využitím prevodníka myDAQ
Autor: Ing. Patrik Grman
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Programový ekvalizér s využitím prevodníka myDAQ
Abstrakt:Bakalárska práca sa zameriava na technické rozobratie problému realizácie programového ekvalizéra v programe LabView od spoločnosti National Instruments za pomoci prevodníka myDAQ. V úvode je obsiahnuté akustické vnímanie človeka z pohľadu biológie a ovplyvňovanie tohto vnímania rôznymi zásahmi a zmenami podmienok pre počuteľnosť ľudského ucha. Ďalej sa opisuje zvuk, jeho hlasitosť, intenzita a frekvenčná závislosť citlivosti sluchového orgánu. V nasledujúcej časti sa objasňuje rozhranie frekvenčných pásiem a výber konkrétnych programových blokov pre prácu so zvukom. V závere práce je zhotovenie programu, ktorý môže upravovať signál privádzaný na vstup prevodníka a posielať upravený signál na jeho výstup. Výsledkom je konečný program, ktorý dokáže frekvenčne meniť signál a zapísať upravenú vzorku, ktorá je práve zaznamenávaná do pamäti.
Kľúčové slová:Programový ekvalizér, LabView, myDAQ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene