Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Inovácia modelu odstraňovania exkrementov
Autor: Ing. Roman Krnáč
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Michal Valach, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inovácia modelu odstraňovania exkrementov
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom na inováciu učebnej pomôcky pomocou PLC regulátorov. PLC je programovateľný logický automat. V prvej časti sú popísané technické princípy PLC systémov, programovacie jazyky a porovnanie troch PLC systémov rôznych výrobcov. Ďalej sa práca zaoberá snímačmi polohy a použitým programovým prostredím Step 7-Micro/WIN. Navrhli sme program chodu modelu odstraňovania exkrementov pomocou PLC Simatic S7-200 od firmy SIEMENS. Následne sme odsimulovali funkčnosť riadiaceho programu na stavebnici FESTO v elektrotechnickom laboratóriu a navrhli použitie indukčných snímačov polohy M30 od firmy MODESTO.
Kľúčové slová:PLC, program, automatizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene