Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts
     
Lesson     Final thesis     Projects     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Options of communication with ATMEL microcontroller
Written by (author):
Department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti komunikácie využitím mikrokontroléru ATMEL
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť zariadenie, ktoré bude komunikovať s mobilom a zabezpečí bezpečnosť objektu, na ktorom je nainštalované. V tomto zariadení sme využili komunikáciu GPS, GSM, BLUETOOTH. O pohybe objektu získavame informácie pomocou snímača zrýchlenia. Pomocou aplikácii na smartphone, majiteľ bude môcť kedykoľvek pozrieť, kde sa objekt nachádza. Druhá časť aplikácie sa bude používať v prípadoch, keď je zariadenie nainštalované v automobiloch. Používateľ pri stlačení jedného tlačidla na smartphone bude informovaný o najkratšej ceste k svojmu automobilu. Táto aplikácia sa využíva vtedy, keď používateľ zabudne kde zaparkoval svoj automobil. Toto zariadenie je výhodne aj pre firmy, ktoré sa zaoberajú požičiavaním áut a majiteľ má kontrolu nad všetkými prevádzkovanými vozidlami. Zariadenie obsahuje aj pamäťovú kartu, ktorá zaznamená informácie o každom pohybe objektu.
Key words:
GPS, GSM, Bluetooth, smartphone

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited