Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Product final inspection with computer image analysis
Written by (author): Ing. Juraj Krejči
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výstupná kontrola výrobkov počítačovou analýzou obrazu
Summary:V súčasnosti má obrazová analýza rozsiahle použitie v množstve odborov. Vznikla v snahe o objektivizáciu posudzovania akosti výrobkov. Má za cieľ nahradiť subjektívne vizuálne hodnotenie, pri ktorom môže dôjsť k rozdielnemu hodnoteniu určitého znaku akosti skúmaného predmetu. Princíp analýzy obrazu spočíva v počítačovom vyhodnotení vstupného digitálneho obrazu sledovaného objektu. Cieľom práce bolo vyhotovenie vlastných algoritmov, pre spracovanie obrazovej informácie. Výsledkom činností týchto algoritmov, sú informácie o polohe, veľkosti, rozmeroch a početnosti objektov v skúmanom obraze.
Key words:analýza obrazu, algoritmus, objekt, detekcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited