Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výstupná kontrola výrobkov počítačovou analýzou obrazu
Autor: Ing. Juraj Krejči
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výstupná kontrola výrobkov počítačovou analýzou obrazu
Abstrakt:V súčasnosti má obrazová analýza rozsiahle použitie v množstve odborov. Vznikla v snahe o objektivizáciu posudzovania akosti výrobkov. Má za cieľ nahradiť subjektívne vizuálne hodnotenie, pri ktorom môže dôjsť k rozdielnemu hodnoteniu určitého znaku akosti skúmaného predmetu. Princíp analýzy obrazu spočíva v počítačovom vyhodnotení vstupného digitálneho obrazu sledovaného objektu. Cieľom práce bolo vyhotovenie vlastných algoritmov, pre spracovanie obrazovej informácie. Výsledkom činností týchto algoritmov, sú informácie o polohe, veľkosti, rozmeroch a početnosti objektov v skúmanom obraze.
Kľúčové slová:analýza obrazu, algoritmus, objekt, detekcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene