Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Modelovanie dynamických systémov v prostredí MATLAB
Autor: Ing. Marek Uharček
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Modelovanie dynamických systémov v prostredí MATLAB
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na modelovanie elektrických RLC obvodov a jednoduchého regulačného obvodu v prostredí MATLAB. Výstupom programu sú prechodové a frekvenčné charakteristiky rôznych spôsobov zapojenia prvkov elektrického obvodu. Z charakteristík je určené ako sa riešený systém chová a tak sú vyvodené jeho vlastnosti. Elektrické obvody sú riešené aj matematicky a výsledky sú porovnané s výstupmi MATLABu. Súčasťou matematického riešenia je Laplaceova transformácia, ktorá je pomocným nástrojom pri vytvorení funkcií popisujúcich priebehy charakteristík.
Klíčová slova:MATLAB, RLC obvod, modelovanie, elektrický obvod, regulačný obvod, dynamický systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně