Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza sieťovej štruktúry podniku a návrh riešenia s využitím najmodernejších dostupných technológií
Autor: Ing. Stanislav Havetta
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza sieťovej štruktúry podniku a návrh riešenia s využitím najmodernejších dostupných technológií
Abstrakt:Počítačová sieť je dnes nevyhnutnou súčasťou každého podnikového prostredia. Svojou činnosťou dokáže sprostredkovať používateľom potrebné informácie, zabezpečiť komunikáciu, zefektívniť riadenie prevádzky. Pre sprostredkovanie vybraných informácii a komunikácie vychádza táto činnosť zo špecifických systémov a technológií. Diplomová práca popisuje postupy vytvárania a požiadavky kladené na tvorbu komplexnej firemnej siete z hľadiska profesionálneho fungovania podniku. V teoretickej časti práca analyzuje podnikové prostredie, jeho štruktúru a dispozičné riešenie, pričom zohľadňuje kapacitnú zložku jednotlivých objektov. Tiež poskytuje teoretický náhľad na princípy a problematiku tvorby počítačovej siete podniku. Praktickú časť tvorí návrh a implementácia počítačovej siete v podnikovom prostredí, ktorá spĺňa požiadavky zákazníka, pričom využíva najmodernejšie dostupné technológie, ktoré je možné použiť v rámci vymedzeného finančného kapitálu podniku. V záverečnej časti práca zhodnotí celkovú finančnú náročnosť, rovnako aj realizáciu praktickej časti a posúdi úspešnosť splnenia požadovaných cieľov.
Klíčová slova:Sieťové technológie, Počítačové siete, Podnikové prostredie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně