Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza sieťovej štruktúry podniku a návrh riešenia s využitím najmodernejších dostupných technológií
Autor: Ing. Stanislav Havetta
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza sieťovej štruktúry podniku a návrh riešenia s využitím najmodernejších dostupných technológií
Abstrakt:Počítačová sieť je dnes nevyhnutnou súčasťou každého podnikového prostredia. Svojou činnosťou dokáže sprostredkovať používateľom potrebné informácie, zabezpečiť komunikáciu, zefektívniť riadenie prevádzky. Pre sprostredkovanie vybraných informácii a komunikácie vychádza táto činnosť zo špecifických systémov a technológií. Diplomová práca popisuje postupy vytvárania a požiadavky kladené na tvorbu komplexnej firemnej siete z hľadiska profesionálneho fungovania podniku. V teoretickej časti práca analyzuje podnikové prostredie, jeho štruktúru a dispozičné riešenie, pričom zohľadňuje kapacitnú zložku jednotlivých objektov. Tiež poskytuje teoretický náhľad na princípy a problematiku tvorby počítačovej siete podniku. Praktickú časť tvorí návrh a implementácia počítačovej siete v podnikovom prostredí, ktorá spĺňa požiadavky zákazníka, pričom využíva najmodernejšie dostupné technológie, ktoré je možné použiť v rámci vymedzeného finančného kapitálu podniku. V záverečnej časti práca zhodnotí celkovú finančnú náročnosť, rovnako aj realizáciu praktickej časti a posúdi úspešnosť splnenia požadovaných cieľov.
Kľúčové slová:Sieťové technológie, Počítačové siete, Podnikové prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene