Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie úsporných svetelných zdrojov vo verejnom osvetlení
Autor: Ing. Pavol Rajtar
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Vlastimil Malý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie úsporných svetelných zdrojov vo verejnom osvetlení
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť využitie úsporných svetelných zdrojov vo verejnom osvetlení. V prvej časti diplomovej práce Súčasný stav riešenej problematiky sme vymedzili, rozpracovali diplomovú prácu z teoretického hľadiska. Definovali sme históriu žiaroviek, verejného a technického osvetlenia. Rozdelili sme svietidlá podľa zdroju svetla. V praktickej časti diplomovej práce sme vymedzili, charakterizovali záujmové územie, kde analyzujeme súčasný stav verejného osvetlenia a následne budeme rekonštruovať verejné osvetlenie v obci Sľažany. Analýzou potrebných údajov poukážeme na zníženie energickej náročnosti s pozitívnym dopadom na životné prostredia. V záverečnej časti práce navrhneme vhodné, úsporné LED svietidlá pre vybranú obec Sľažany. V závere práce zhodnotíme získané výsledky.
Kľúčové slová:žiarovka, LED svietidlá, verejné osvetlenie, úspora, elektrická energia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene