Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Lighting fittings parameter changing in long-lasting operation
Written by (author): Ing. Ladislav Zöld
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Opponent:Ing. László Forró
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zmena parametrov osvetľovacích telies pri dlhodobej prevádzke
Summary:V moderných krajinách život bez elektrickej energie je nepredstaviteľný. Cena elektrickej energie stúpa, preto je dôležité jej čo najefektívnejšie využívanie. Veľkú časť spotrebovanej energie využívame práve na umelé osvetlenie. Znižovanie nákladov na osvetlenie je možné dosiahnuť inštalovaním moderných typov svetelných zdrojov alebo správnym navrhnutím potrebného osvetlenia. Diplomová práca prezentuje výsledky sledovania parametrov svetelných zdrojov a porovnanie s vlastným elektrickým zdrojom svetla. Prvá časť práce obsahuje teoretický rozbor problematiky. V druhej časti sledujem meniace sa parametre svetelných zdrojov počas merania, skonštruujem a meriam parametre a farby svetla vlastného svetelného zdroja. Následne pomocou nameraných údajov som pokračoval navrhnutím osvetlenia, vypočítaním rentabilnosti meraných osvetľovacích telies a vyhodnotením týchto zdrojov svetla. Vyhodnotenie som rozdelil na porovnanie nameraných hodnôt so štítkovými, ďalej na vyhodnotenie meniaceho sa svetelného toku a svetelnej účinnosti v rámci sledovania. Počas merania som sledoval najrozšírenejšie typy svetelných zdrojov v domácnostiach.
Key words:zraková pohoda, zraková únava, svetelný tok, svetelná účinnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited