Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zmena parametrov osvetľovacích telies pri dlhodobej prevádzke
Autor: Ing. Ladislav Zöld
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. László Forró
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zmena parametrov osvetľovacích telies pri dlhodobej prevádzke
Abstrakt:V moderných krajinách život bez elektrickej energie je nepredstaviteľný. Cena elektrickej energie stúpa, preto je dôležité jej čo najefektívnejšie využívanie. Veľkú časť spotrebovanej energie využívame práve na umelé osvetlenie. Znižovanie nákladov na osvetlenie je možné dosiahnuť inštalovaním moderných typov svetelných zdrojov alebo správnym navrhnutím potrebného osvetlenia. Diplomová práca prezentuje výsledky sledovania parametrov svetelných zdrojov a porovnanie s vlastným elektrickým zdrojom svetla. Prvá časť práce obsahuje teoretický rozbor problematiky. V druhej časti sledujem meniace sa parametre svetelných zdrojov počas merania, skonštruujem a meriam parametre a farby svetla vlastného svetelného zdroja. Následne pomocou nameraných údajov som pokračoval navrhnutím osvetlenia, vypočítaním rentabilnosti meraných osvetľovacích telies a vyhodnotením týchto zdrojov svetla. Vyhodnotenie som rozdelil na porovnanie nameraných hodnôt so štítkovými, ďalej na vyhodnotenie meniaceho sa svetelného toku a svetelnej účinnosti v rámci sledovania. Počas merania som sledoval najrozšírenejšie typy svetelných zdrojov v domácnostiach.
Kľúčové slová:zraková pohoda, zraková únava, svetelný tok, svetelná účinnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene