Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Automatic control of waterworks
Written by (author): Ing. Martin Takács
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslav Záhorec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatické riadenie vodárne
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh riadiaceho systému vodárne a jeho implementácia do reálnej podoby, grafický návrh, popis jednotlivých komponentov, vysvetlenie ich vlastností a popis funkčnosti. V prvej časti sú všeobecne popísané použité komponenty obvodu a ich rozdelenie. V praktickej časti bol riešený grafický návrh konštrukcie riadenia automatickej vodárne, špecifikáciu a parametre použitých komponentov a následne jeho implementáciu do reálnej podoby, skonštruovanie riadiacej skrinky so spínacími prvkami a mikrokontrolérom.
Key words:automatická vodáreň, riadiaci systém, grafický návrh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited