Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh modernizácie integrovanej ochrany priemyselného objektu
Autor: Ing. Roman Tomášek
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Ľubomír Kišev
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh modernizácie integrovanej ochrany priemyselného objektu
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je návrh moderného integrovaného bezpečnostného systému a jeho implementácia do grafickej nadstavby až po popis jednotlivých komponentov subsystémov a vysvetlenie ich vlastností a popis funkčnosti. V prvej časti sú popísané súčasné postupy ochrany majetku, v druhej časti analyzujem jednotlivé systémy integrovaného bezpečnostného systému a vysvetľujem ich funkciu v systéme. V praktickej časti riešim návrh modernizácie častí integrovaného bezpečnostného systému na modelovom príklade priemyselného objektu a následne jeho implementáciu do grafického nadstavbového softvéru.
Kľúčové slová:Integrovaný bezpečnostný systém, elektrický zabezpečovací systém, grafická nadstavba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene