Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Automatizácia systému zavážania vápenky a hasenia vápna v cukrovarníctve
Autor: Bc. Roman Gála
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Dušan Brňo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Automatizácia systému zavážania vápenky a hasenia vápna v cukrovarníctve
Abstrakt:Automatizácia je v dnešnej dobe digitalizácie globálny fenomén. V súčasnosti len málo vecí funguje bez riadiacich alebo informačných systémov. Ich vývoj napreduje výrazne dopredu a preto je možné riadiť procesy, ktoré sa pred časom nedali z automatizovať. Cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámiť čitateľov s problematikou automatizácie systému zavážania vápenky a hasenia vápna v cukrovarníctve. Táto inovácia spočíva v realizovaní prác podľa projektovej dokumentácie, inštalácia rozvádzačov a ovládacích panelov, naprogramovaní systému, vytvorení sekvenčného riadenia, PID blokov, vstupno-výstupných analógových blokov a vstupno-výstupných digitálnych blokov. Fakt, že v pôvodnom stave nebolo možné dostatočne splniť technologické ciele a využiť plnú kapacitu vápenky, prinútil firmu uskutočniť automatizáciu tejto časti výroby. Cieľom automatizácie systému zavážania vápenky a hasenia vápna v cukrovarníctve je zabezpečenie plynulej prevádzky tejto stanice, zvýšenie výkonu a v neposlednom rade aj zníženie počtu pracovníkov potrebných k obsluhe vápenky.
Kľúčové slová:automatizácia, hasenie, vápenka, navážanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene