Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti rýchločinnej armatúry ROCKWELL
Autor: Ing. Milan Brisuda
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vladimír Soták, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti rýchločinnej armatúry ROCKWELL
Abstrakt:Práca sa zoberá zvýšením spoľahlivosti, návrhom a projektovou zmenou rýchločinnej armatúry. Poukazuje na komplikovanosť armatúry, jej pohonu, ktorého funkčnosť zabezpečujú štyri médiá a to dusík, olej, vysokotlakový vzduch a elektrická energia. Rýchločinná armatúra je súčasťou parovodu, kde teplota ktorá sa prenáša na teleso pohonu dosahuje cez 100°C. Takáto teplota má veľký vplyv na degradáciu tesniacich prvkov, kde na vysokotlakovom vzduchu vznikali netesnosti, čo zapríčiňovalo obmedzenie funkčnosti armatúry. Táto armatúra je dôležitá z pohľadu bezpečnosti uzavretia parovodu pri viacerých poruchách. Hlavne roztrhnutiu parovodu, oddeleniu primárnej a sekundárnej časti a signáli zemetrasenia. Z tohto dôvodu bolo nutné odstránenie vzduchom ovládaného čerpadla za elektrické. Výber čerpadla bol komplikovaný z dvoch dôvodov a to vysoká teplota a hustota oleja, ktorá je veľmi riedka. Štúdiou čerpadiel bolo zvolené čerpadlo a prepracované ovládanie rýchločinnej armatúry. Po návrhu projektovej zmeny bola uvedená armatúra prerobená, odskúšaná a úspešne uvedená do prevádzky.
Kľúčové slová:hlavný parný uzáver (HPÚ), parovod, rýchlo činná armatúra (RČA), ovládacie prvky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene