Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 

     Výuka     Závěrečná práce
     
     
Publikace          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Optimalizácia používania náradia na vnútorné profilovanie súčiastok
Autor: Bc. Lukáš Mráz
Pracoviště:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:
Ing. Jana Hollá
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Optimalizácia používania náradia na vnútorné profilovanie súčiastok
Abstrakt:
Predložená bakalárska práca sa zaoberá problematikou optimalizácie používania náradia na vnútorné profilovanie súčiastok vo firme ZF Slovakia a.s. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje informácie o histórii a výrobnom programe firmy. Súčasťou je aj popis jednotlivých technológií výroby presných otvorov od vŕtania, vyhrubovania a vystružovania až po najefektívnejší spôsob pre hromadnú a sériovú výrobu - preťahovanie. Zamerali sme sa hlavne na proces preťahovania, ktorý je v danej firme najviac využívaný pri výrobe vnútorne profilovaných súčiastok. Práca obsahuje popis geometrie rezného klinu preťahovacieho tŕňa, jeho opotrebenie, spôsoby určenia trvanlivosti a životnosti, až po spôsoby ostrenia. V praktickej časti sme popísali starý spôsob sledovania opotrebenia preťahovacích tŕňov vo firme a hlavne jeho nedostatky. Cieľom práce bolo navrhnúť optimálne sledovanie opotrebenia preťahovacieho tŕňa pomocou programu „Preťahovačka“. Práve presné sledovanie opotrebenia preťahovacieho tŕňa je dôležité pre výrobu presných otvorov. Firma získa presnú evidenciu jednotlivých nástrojov, počet naostrení i čas ich vyradenia z výrobného procesu. Vie presne, kde sa nástroj nachádza a akou etapou opotrebenia práve prechádza.
Klíčová slova:
presné otvory, preťahovacie tŕne, trvanlivosť, ostrenie, preťahovačka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně