Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Optimalizácia používania náradia na vnútorné profilovanie súčiastok
Autor: Bc. Lukáš Mráz
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Jana Hollá
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia používania náradia na vnútorné profilovanie súčiastok
Abstrakt:Predložená bakalárska práca sa zaoberá problematikou optimalizácie používania náradia na vnútorné profilovanie súčiastok vo firme ZF Slovakia a.s. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje informácie o histórii a výrobnom programe firmy. Súčasťou je aj popis jednotlivých technológií výroby presných otvorov od vŕtania, vyhrubovania a vystružovania až po najefektívnejší spôsob pre hromadnú a sériovú výrobu - preťahovanie. Zamerali sme sa hlavne na proces preťahovania, ktorý je v danej firme najviac využívaný pri výrobe vnútorne profilovaných súčiastok. Práca obsahuje popis geometrie rezného klinu preťahovacieho tŕňa, jeho opotrebenie, spôsoby určenia trvanlivosti a životnosti, až po spôsoby ostrenia. V praktickej časti sme popísali starý spôsob sledovania opotrebenia preťahovacích tŕňov vo firme a hlavne jeho nedostatky. Cieľom práce bolo navrhnúť optimálne sledovanie opotrebenia preťahovacieho tŕňa pomocou programu „Preťahovačka“. Práve presné sledovanie opotrebenia preťahovacieho tŕňa je dôležité pre výrobu presných otvorov. Firma získa presnú evidenciu jednotlivých nástrojov, počet naostrení i čas ich vyradenia z výrobného procesu. Vie presne, kde sa nástroj nachádza a akou etapou opotrebenia práve prechádza.
Kľúčové slová:presné otvory, preťahovacie tŕne, trvanlivosť, ostrenie, preťahovačka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene