Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Úprava programu riadiacej jednotky motora pre optimalizáciu výkonových charakteristík
Autor: Ing. Mário Vizsgyák
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Úprava programu riadiacej jednotky motora pre optimalizáciu výkonových charakteristík
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá úpravou programu riadiacej jednotky vybraného preplňovaného vznetového motora pre optimalizáciu výkonových charakteristík. Realizácia práce prebieha softvérovou úpravou pamäte riadiacej jednotky motora. Pre túto úlohu je použitý profesionálny programátor FGTech Galletto 4 a prostredie pre úpravu softvéru WinOLS. Pri úprave softvéru sú využité rezervy zo strany výrobcu, čím dochádza ku zefektívneniu spaľovacieho procesu a tým k optimalizácii výkonových charakteristík s cieľom zvýšenia výkonu a krútiaceho momentu motora. Úpravy sú vykonávané so zreteľom na limitné možnosti motora, jeho akčných členov a snímačov. V rámci požiadavky na zvýšenie výkonu je potrebné inštalovať a korektne nastaviť mechanický regulátor tlaku preplňovania turbokompresora s tlakomerom. Po úprave softvéru prebieha korekcia nastavení cez logovania hlavných parametrov počas testovacích jázd. Po dokončení tvorby softvéru prebieha meranie dosiahnutých výkonových charakteristík vozidla na profesionálnom dynamometri typu MAHA LPS 3000.
Kľúčové slová:programovanie riadiacej jednotky motora, optimalizácia výkonových charakteristík, úprava výkonu, úprava krútiaceho momentu, zefektívnenie spaľovania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene