Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of technological line innovation
Written by (author): Ing. Peter Paulinyi
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh inovácie technologickej linky
Summary:Obsahom diplomovej práce je návrh inovácie technologickej linky. Práca je rozdelená na dve časti a to na teoretickú a praktickú. V teoretickej časti práca oboznamuje o princípoch výroby betónovej zmesi a o štruktúre jednotlivých tipov betonární. V praktickej časti je práca zameraná na analýzu a porovnávanie betonárne v Šahách a v Štúrove v spoločnosti CIMEX s.r.o. Rieši sa tu hlavne celkový chod jednotlivých betonární. Naše návrhy sme po porovnaní vypracovali a navrhli modernizáciu na základe zistenia súčasného stavu betonárne v Šahách. Navrhli sme výmenu dopravníkového pásu a zásobníka za nové a následné sme ich efektívnejšie umiestnili z hľadiska výroby betónovej zmesi. Na základe návrhu bola zostrojená a odsimulovaná obvodová schéma pomocou spínacích prvkov v programe FESTO Fluidsim .
Key words:betonáreň, betónová zmes, dopravníkový pás, radový zásobník, riadiaci systém, simulačný program FESTO FluidSim

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited