Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh inovácie technologickej linky
Autor: Ing. Peter Paulinyi
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh inovácie technologickej linky
Abstrakt:Obsahom diplomovej práce je návrh inovácie technologickej linky. Práca je rozdelená na dve časti a to na teoretickú a praktickú. V teoretickej časti práca oboznamuje o princípoch výroby betónovej zmesi a o štruktúre jednotlivých tipov betonární. V praktickej časti je práca zameraná na analýzu a porovnávanie betonárne v Šahách a v Štúrove v spoločnosti CIMEX s.r.o. Rieši sa tu hlavne celkový chod jednotlivých betonární. Naše návrhy sme po porovnaní vypracovali a navrhli modernizáciu na základe zistenia súčasného stavu betonárne v Šahách. Navrhli sme výmenu dopravníkového pásu a zásobníka za nové a následné sme ich efektívnejšie umiestnili z hľadiska výroby betónovej zmesi. Na základe návrhu bola zostrojená a odsimulovaná obvodová schéma pomocou spínacích prvkov v programe FESTO Fluidsim .
Kľúčové slová:betonáreň, betónová zmes, dopravníkový pás, radový zásobník, riadiaci systém, simulačný program FESTO FluidSim

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene