Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Meranie statických charakteristík s využitím programu LabVIEW
Autor: Bc. Matej Šuba
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Holota, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Meranie statických charakteristík s využitím programu LabVIEW
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá zostrojením meracieho systému na meranie statických charakteristík. Merací systém pozostáva z programu vytvoreného v programovom prostredí LabVIEW, ktorý ovláda DAQ karty a riadi priebeh merania. Teoretická časť opisuje merací systém a chyby vznikajúce pri meraniach. Karty využívajú digitálno-analógový prevod, je preto potrebné poznať princíp funkcie prevodníkov. Pre vytvorenie programu na riadenie merania je nutné opísať prostredie a funkcie v LabVIEW. V neposlednej rade sú prezentované informácie o prvkoch, ktorých charakteristiky meriame, o diódach a tranzistoroch. Hlavnou úlohou práce bolo vytvorenie programu, ktorý zjednoduší, urýchli zber dát a zároveň zabezpečí výstup do súboru pre ich archiváciu. Využitím riadeného systému je zabezpečené zníženie rizika výskytu chýb pri meraní. Objektom skúmania bola dióda a tranzistor. Všetky namerané údaje boli získavané a spracovávané kartou NI USB 6008 a NI USB 6009. Namerané hodnoty vytvorený program v LabVIEW uložil do súboru typu *.xls a tabuľky a grafy do správy súborového typu *.docx. Pri meraní charakteristík tranzistora bolo použité diferenciálne zapojenie analógových vstupov kariet. Z chyby kariet a z neistoty vznikajúcej pri opakovanom meraní sme vypočítali priemernú kombinovanú neistotu diódy 0,64% a tranzistora 2,12%. Použitím automatizovaného systému sme dosiahli skrátenie času merania. Meranie so 100 krokmi trvalo pri dióde 0,625s a pri tranzistore 4s.
Kľúčové slová:prevodníky, dióda, zber dát, tranzistor, merací systém, LabVIEW

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene