Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Stanovenie technického stavu ložiska metódou programového spracovania audiosignálov
Autor: Ing. Patrik Grman
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Michal Adamík, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Stanovenie technického stavu ložiska metódou programového spracovania audiosignálov
Abstrakt: Diplomová práca sa venuje meraniu hlučnosti ložiska, na základe ktorého je možné vyhodnotiť jeho aktuálny technický stav. Problematika získavania signálu je riešená v programe LabVIEW a vyhodnocovanie meraných akustických vzoriek v programe Microsoft Excel. Úvod práce sa zameriava na definíciu pojmov diagnostiky strojov a zariadení a spôsoby vyhodnocovania technického stavu meraného objektu. Následne sa práca zaoberá šírením a meraním zvuku v prostredí. V nasledujúcej časti práce sa pojednáva o úlohe diagnostiky, zbere a analýze údajov a definícii stavov objektu. Ďalej sa v práci definujú diagnostické pojmy, druhy filtrov a aproximácií, hlučnosť prostredia, jeho znižovanie ako aj celková analýza zvuku. Výsledkom práce je vyhotovená testovacia zostava a softvér ktoré slúžia na získavanie hodnôt amplitúdy a frekvencie z meraného ložiska. Tieto hodnoty sú následne porovnávané s referenčnými hodnotami. Podľa referenčných hodnôt je možné určiť zostatkový technický život ložiska určitého typu.
Klíčová slova:ložisko, LabView, meranie, diagnostika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně