Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Stanovenie technického stavu ložiska metódou programového spracovania audiosignálov
Autor: Ing. Patrik Grman
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Michal Adamík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stanovenie technického stavu ložiska metódou programového spracovania audiosignálov
Abstrakt: Diplomová práca sa venuje meraniu hlučnosti ložiska, na základe ktorého je možné vyhodnotiť jeho aktuálny technický stav. Problematika získavania signálu je riešená v programe LabVIEW a vyhodnocovanie meraných akustických vzoriek v programe Microsoft Excel. Úvod práce sa zameriava na definíciu pojmov diagnostiky strojov a zariadení a spôsoby vyhodnocovania technického stavu meraného objektu. Následne sa práca zaoberá šírením a meraním zvuku v prostredí. V nasledujúcej časti práce sa pojednáva o úlohe diagnostiky, zbere a analýze údajov a definícii stavov objektu. Ďalej sa v práci definujú diagnostické pojmy, druhy filtrov a aproximácií, hlučnosť prostredia, jeho znižovanie ako aj celková analýza zvuku. Výsledkom práce je vyhotovená testovacia zostava a softvér ktoré slúžia na získavanie hodnôt amplitúdy a frekvencie z meraného ložiska. Tieto hodnoty sú následne porovnávané s referenčnými hodnotami. Podľa referenčných hodnôt je možné určiť zostatkový technický život ložiska určitého typu.
Kľúčové slová:ložisko, LabView, meranie, diagnostika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene