Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     Lesson     Final thesis
     
Projects
     
Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design and realization of the 3D printer
Written by (author): Ing. Roman Krnáč
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh a realizácia 3D tlačiarne
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou 3D tlačiarne. V teoretickej časti sa nachádzajú potrebné informácie pre výber vhodného modelu na zostrojenie. Po výbere modelu tlačiarne Prusa i3 ide o zostrojenie cenovo dostupnej a plne funkčnej 3D tlačiarne na princípe tlačenia roztaveného plastového vlákna. Tlačiareň využíva karteziánsku súradnicovú sústavu na pohyb. Zariadenie pozostáva z pohyblivých osí upevnených na ráme vyrobeného z preglejky. 3D tlačiareň je riadená pomocou grafického ovládača, ktorý riadi vývojová doska Arduino Mega 2560 a doplnková doska RAMPS. Zariadenie je napájané jednosmerným napäťovým zdrojom s minimálnymi výstupnými parametrami 12 V a 25 A. Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a realizovať 3D tlačiareň, čo sa podarilo splniť.
Key words:RAMPS, 3D tlačiareň, Prusa i3, Arduino

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited