Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia 3D tlačiarne
Autor: Ing. Roman Krnáč
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia 3D tlačiarne
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou 3D tlačiarne. V teoretickej časti sa nachádzajú potrebné informácie pre výber vhodného modelu na zostrojenie. Po výbere modelu tlačiarne Prusa i3 ide o zostrojenie cenovo dostupnej a plne funkčnej 3D tlačiarne na princípe tlačenia roztaveného plastového vlákna. Tlačiareň využíva karteziánsku súradnicovú sústavu na pohyb. Zariadenie pozostáva z pohyblivých osí upevnených na ráme vyrobeného z preglejky. 3D tlačiareň je riadená pomocou grafického ovládača, ktorý riadi vývojová doska Arduino Mega 2560 a doplnková doska RAMPS. Zariadenie je napájané jednosmerným napäťovým zdrojom s minimálnymi výstupnými parametrami 12 V a 25 A. Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a realizovať 3D tlačiareň, čo sa podarilo splniť.
Kľúčové slová:RAMPS, 3D tlačiareň, Prusa i3, Arduino

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene