Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation DM code reader in production
Written by (author): Ing. Ján Valovič
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Opponent:Ing. Martin Podhorský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia DM čítačky kódu vo výrobe
Summary:V teoretickej časti tejto práce sme sa venovali výberu správneho 2D kódu, porovnaniu 2D kódov, laserovým vypalovačkám, ale aj chybovosti dát. V praktickej časti práce sme vyriešili niekoľko problémov tykajúcich sa zmeny výrobného procesu, možností načítania a umiestnenia čítačiek DM kódu. Venovali sme sa aj hĺbke dier pre dátovú maticu a dôvodom jej úpravy. Tento systém bol spustený do prevádzky až na jednu časť, ktorá je finančne náročnejšia a vyžaduje zásah do výrobného procesu. Preto musí prejsť zložitejším procesom schvaľovania, čiže jej realizácia nemá ešte určený termín. Významom a zároveň aj cieľom tejto práce bolo zbieranie a ukladanie údajov o kompresore, ale aj uľahčenie vyhľadávania konkrétnych súčiastok, zostáv alebo kompresorov.
Key words:Data matrix code, kompresor, priemyselná výroba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited